Eclecta logo, organisatie <-> advies, interim <-> management
welkom opdrachtgevers adviesopdrachten interimopdrachten Ellen Botman contact
orde Deze organisaties gingen u voor. Zij vertrouwen op Eclecta!
Bij de meeste organisaties zijn meerdere opdrachten uitgevoerd.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GHOR NL

Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Haaglanden

Veiligheidsregio Utrecht

Hulpverleningsdienst Groningen

Hulpverleningsdienst Regio Twente

Gemeente Den Haag

GHOR regio Hollands Midden

GHOR regio Midden Brabant

GHOR regio Brabant Noord

RGF bureau regio IJssel Vecht

Traumacentrum Brabant

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Meander Medisch Centrum

IJsselmeer Ziekenhuizen

Diaconessenhuis Leiden

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Twee Stedenziekenhuis

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Landelijk Beraad Traumacentra

Ambulancezorg Nederland

Raad van RGF'en

Ipse de Bruggen

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

Stichting Major Incident Medical Management and Support
chaos
  Telefoon:030 693 01 0306 11 36 00 13