Eclecta logo, organisatie <-> advies, interim <-> management
welkom opdrachtgevers adviesopdrachten interimopdrachten Ellen Botman contact
orde Interimopdrachten

Curatieve zorg
Ellen Botman heeft diverse managementfuncties bekleed binnen het hoge kader van algemene ziekenhuizen. Haar aandachtsgebied ligt voornamelijk bij clusters van specialistische afdelingen, zoals OK-complex, ICU, SEH, verloskunde, neonatologie en kindergeneeskunde. Maar ook poliklinieken, callcentrum en medisch archief behoren daartoe.
Behaalde resultaten zijn:
Verhogen van de effectiviteit van zorg
(aantoonbaar door o.a. minder opnamestops, verhoogde productie OK’s, toename telefonische bereikbaarheid poliklinieken van 30% naar 88%)
Cultuuromslag en daardoor vergroten van medewerkertevredenheid
(aantoonbaar door MTO)
Verhogen kwaliteit van zorg
(zie ook hieronder bij Kwaliteit en IGZ)

Rampenbestrijding
Ellen Botman is in verschillende regio’s Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) a.i. geweest. De RGF wordt benoemd door alle burgemeesters van een Veiligheidsregio en is verantwoordelijk voor de organisatie van de geneeskundige hulp bij grote ongevallen en rampen (GHOR). Een taak die hieruit voortvloeit is de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de spoedeisende medische hulpverleningsketen bij het Openbaar Bestuur. Een andere belangrijke taak is het bevorderen van de afstemming van de organisatie en samenwerking van de geneeskundige ketenpartners en van partners op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (brandweer, politie, gemeente, defensie en waterschappen).
Ellen is vanaf het moment van instellen van de RGF-functie (eind 1999) door de toenmalige minister van VWS, betrokken geweest bij het vormgeven van de functie, en in het verlengde daarvan, bij het professionaliseren van de GHOR bureaus.

Kwaliteit en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
In diverse functies is kwaliteitsmanagement een expliciet onderdeel geweest van de interim-opdracht. Enkele behaalde resultaten zijn:
Beëindigen van verscherpt toezicht door IGZ bij een GHOR regio in het kader van de voorbereiding op een grieppandemie
Afwenden van de dreiging van verscherpt toezicht door IGZ bij een operatiekamercomplex van een topklinisch ziekenhuis in het kader van het TOP 1, 2 en 3 onderzoek
Ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid en een kwaliteitsmanagementsysteem bij een regionale organisatie, waarmee desbetreffende organisatie als eerste in Nederland - binnen haar branche - is gecertificeerd
chaos
  Telefoon:030 693 01 0306 11 36 00 13