Eclecta logo, organisatie <-> advies, interim <-> management
welkom opdrachtgevers adviesopdrachten interimopdrachten Ellen Botman contact
orde Adviesopdrachten
Ellen Botman heeft tientallen adviesopdrachten uitgevoerd op regionaal en landelijk niveau. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Projectleiderschap
Projectleider vergunningaanvraag Regionale Ambulancedienst
Projectleider landelijke werkgroep Distributie antivirale middelen
Projectleider regionale werkgroep Ziekenhuisrampenopvangplannen
Afsluiten van convenanten tussen geneeskundige ketenpartners in het kader van de Wet Veiligheidsregio's
Begeleiden fusietraject van twee maatschappen van twee ziekenhuizen

Beleidsontwikkeling
Ontwikkelen van strategische beleidsnotities voor regionale netwerkorganisaties en landelijke koepelorganisaties
Ontwikkelen van een visiedocument ten behoeve van de uitvoering van de acute zorg-paragraaf van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) op landelijk niveau
Ontwikkelen van een visiedocument ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg)
Ontwikkelen van een plan van aanpak voor de implementatie van de opleiding van SEH-artsen ineen topklinisch ziekenhuis en een algemeen ziekenhuis
Ontwikkelen en implementeren van een Ziekenhuisrampenopvangplan 

Evaluatieonderzoek
Internationale benchmark van grieppandemie-draaiboeken (Nederland, VS, Groot Brittannië, België, Duitsland en Frankrijk)
Evaluatie van het functioneren van een ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg)
Landelijke Quick scan Opleiden, Trainen en Oefenen binnen de geneeskundige kolom in opgeschaalde situaties (in samenwerking met NIVEL)
Evaluatie van het functioneren van 4 regionale expertise centra en het doen van aanbevelingen ter optimalisatie
Beoordelen Kwaliteitshandboek Spoedeisende medische hulpverleningsketen
chaos
  Telefoon:030 693 01 0306 11 36 00 13